MRPT Regler och villkor

Våra medlemsvillkor tydliggör dina rättigheter och skyldigheter i relation till de tjänster du använder inom MRPT’s tjänsteutbud. Dessa villkor är juridiskt bindande, så vänligen läs dem noggrant. Medlemsvillkoren syftar endast till att tydliggöra och upprätthålla kvalitetsnivån på de tjänster vi erbjuder. 

 

Betalning och fakturor

·       Din faktura måste vara betalad innan det förfallodatum som står på din faktura.

·       Om betalningen inte är mottagen i tid skickar vi ut en påminnelse i nära anslutning till förfallodatumet. Tio dagar efter påminnelsen tillkommer en avgift på 100kr om fakturan fortfarande inte är betald.  

·       Vi tar inte emot kontanter.

·       Vi kan bistå med kvitto, antingen i förväg eller i samband med att vi skickar ut din faktura. 

·       En faktura kan delas upp i max två fakturor mot en avgift på 100kr, 50kr per faktura.  

·       Vi erbjuder ingen återbetalning efter att våra tjänster har godkänts efter överenskommelse och fakturor har skickats för dessa tjänster. Det är emellertid möjligt att ge bort överenskomna tjänster till någon annan. Exempelvis en vän eller familjemedlem utan någon extra kostnad. Betalningar kan under vissa omständigheter bytas ut för andra tjänster vi erbjuder.

 

Medlemskap och träning

·       Avtalet för medlemskap och resultatpaketen gäller under minst tre månader från startdatumet. Avtalet för medlemskap och resultatpaketen kan sägas upp med två månaders framförhållning (T.ex. om du som kund vill säga upp ditt avtal till den 1 augusti behöver du informera oss via mail senast 1 juni)  

·      Du som har ett resultatpaket har möjligheten att med en månads varsel öka antalet sessioner hur mycket som helst. Du kan även minska nivån ett steg (exempelvis Resultatpaket 4 till Resultatpaket 3) med en full månads varsel. Notera att två sessioner per månad är minimum för resultatpaketen.

·       Du är själv som kund ansvarig för att boka dina tider varje månad. 

·       Vi uppmanar alla som har resultatspaket att boka fasta tider varje månad så att du är garanterad en tid som passar dig. Om detta inte är möjligt behöver du boka dina tider i början av varje ny månad eller så tidigt som möjligt. Även om du mot förmodan inte hittar några lediga tider som passar, är du fortfarande betalningsskyldig.  

·       När du bokat och kommit överens om en träningstid som ingår i resultatpaketen kan den inte flyttas eller avbokas. MRPT’s medlemmar har möjlighet att byta tider med varandra. Om du av någon anledning inte har möjlighet att genomföra den överenskomna träningssessionen finns det möjlighet att fråga om det går att boka en annan tid, men det finns inga garantier att ny tid går att lösa. Vid sjukdom, eller om du av annan anledning inte kan träna, har du som kund möjlighet att ge bort din tid till en vän eller familjemedlem som är medlem på MRPT. Om du har PT-klippkort behöver det inte vara en person som redan har medlemskap hos oss. Om din träningstid getts bort till någon som tidigare aldrig tränat för MRPT så kommer sessionen användas till en förstagångs-konsultation. Detta eftersom MRPT aldrig inleder träning utan konsultation och analys. 

·       Ett träningspass varar mellan 45 och 60 minuter. Tiden kan delas upp både som konsultation och träning. 

·       Om din tränare är mer än 10 minuter sen till ett träningspass kan du som kund avgöra om du vill fullfölja passet eller inte. Om du inte vill fullfölja behöver du inte betala för detta pass. Om tiden inte går att omboka får du pengar tillbaka. 

·       Om din tränare ställer in ett pass behöver du inte betala träningstiden. Du bestämmer själv om du vill ha en återbetalning eller boka om till ny tid.

·       Om din tränare behöver boka om en överenskommen tid bestämmer du som kund om du vill boka om till ny tid eller om du vill ha en återbetalning.  

·       Om du tappat bort din passerbricka till huvudentrén kan vi ersätta den med en ny, men till en kostnad på 100 kronor. 

·       MRPT reserverar rätten att häva avtal om medlemskap eller resultatspaket utan uppsägningstid. Detta till exempel om gymreglerna bryts.  Även om medlemskapet hävs är du fortfarande betalningsskyldig för redan utskickade fakturor eller enligt giltighetstiden på ditt kontrakt.  

·       Om du har PT-klippkort kan bokade träningspass kan avbokas via mail eller telefon med 24 timmars varsel. Om du köpt enskilda träningspass (ej resultatspaket) gäller följande giltighetstider:

o   3 sessioner: giltighet i 4 veckor

o   6 sessioner: giltighet i 2 månader

o   12 sessioner: giltighet i 3 månader

 

Träningskurser

·       När du har bokat en plats till någon av våra träningskurser och fått bekräftelse på din bokning, var uppmärksam på att du har fram tills sju dagar före kursstart att avboka din plats utan debitering.

·       Om du bokar din plats med mindre än sju dagar kvar till start finns det ingen möjlighet till avbokning utan debitering. 

·       Om möjligt kan din bokade plats ges till någon annan före kursens start. 

 

Personlig gruppträning - PGF

·       Om du deltar i MRPT’s gruppträning utan att vara medlem i MRPT Studios förväntas du ändå följa gym- och medlemsreglerna. Genom att boka tid och/eller delta i gruppträningen bekräftar du att du tänker följa både gymregler och medlemsvillkor.

·       Om man som deltagare innan, under, eller efter en gruppträning inte följer de regler som finns på MRPT Studios reserverar MRPT rätten att be berörd person lämna lokalen, utan möjlighet till återbetalning. 

·       Vi erbjuder inte återbetalning för personlig gruppträning som är bokad och betalad. Om du bokar av en session för gruppträning inom avbokningstiden finns det möjlighet att boka om till en ny tid, förutsatt att tiden är inom giltighetstiden för köpt tjänst. Se avbokningstiderna nedan:
 

o   Vid klippkort: avbokning minst fyra timmar innan passets start

o   Vid månadsabonnemang: avbokning minst två timmar innan passets start. 
 

·       Vid månadsabonnemang är det tre månaders bindningstid från startdatumet.  

·       Månadsabonnemang och klippkort är personliga och går inte att dela eller föra över till någon annan. 

·       Månadsabonnemang kan sägas upp med två månaders framförhållning (T.ex. om du som kund vill säga upp ditt avtal till den 1 augusti behöver du informera oss via mail senast 1 juni)  

·       Pass-deltagare som har våra månadsabonnemang tillåts att utebli från pass en gång utan avgift. Därefter tillkommer en avgift på 50kr på nästa faktura. 

·       Vid en månads varsel kan resultatspaket-medlemmar lägga på eller ta bort Personal Gruop Fitness obegränsade månadspaket till sitt resultatspaket.

·       Om du köpt enskilda personlig grupptränings-pass gäller följande giltighetstider: 
 

o   1 session: giltighet i 2 veckor

o    5 sessioner: giltighet 2 månader

o   10 sessioner: giltighet 3 månader

 

Tränarens skyldigheter

·       Din tränare kommer med hjälp av sin kunskap och erfarenhet att designa ett säkert träningsprogram som tar hänsyn till din livsstil, dina personliga mål, fysiska kapacitet och medicinska förutsättningar. 

·       Tränaren kommer att bistå dig med den coachning, tillsyn, rådgivning och stöd som du behöver för att nå dina mål. 

·       Ditt träningsresultat är helt avhängigt på den insats och ditt samarbete som du väljer att ha under träningen, både den du gör på egen hand och tillsammans med tränare. Individuella resultat kan variera. MRPT kan dock aldrig garantera resultat. 

·       All kundinformation behandlas som privat och konfidentiell.  

 

Dina skyldigheter som kund

·       För att åstadkomma resultat krävs det att du åtar dig rekommendationerna i ditt träningsprogram. 

·       Du förväntas vara i tid till din träning, detta för att kunna genomföra hela den tänkta träningsplanen.

·       Om du är mer än 15 minuter sen till din träning är det upp till din tränare att avgöra om träningstillfället ska genomföras eller inte. Om träningen ställs in är du fortfarande betalningsskyldig. 

·       Du som kund har skyldighet att informera din tränare om ditt nuvarande hälsotillstånd och sådant som kan påverka din möjlighet att genomföra en säker träning med minimal risk för skador.

·       Om din tränare ber om mer medicinsk information från en specialist behöver du bistå med den informationen. 

·All träning medför naturliga risker för den som deltar. Om du råkar ut för skada under träningspasset kan varken MRPT eller din tränare hållas ansvarig.